Leczenie lekomanii

Spis treści:

Lekozależność, znana przede wszystkim jako lekomania, dla wielu osób stanowi zjawisko niezrozumiałe, a nawet abstrakcyjne. Pierwsze przypadki uzależnienia od środków farmakologicznych zostały opisane w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, jednak dopiero XX wiek przyniósł gwałtowny wzrost zachorowalności na to schorzenie. Dowiedz się więcej, czym jest uzależnienie od leków i na czym polega leczenie lekomanii.

Zależność lekowa – nałóg XXI wieku?

Środki farmaceutyczne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat stały się łatwiej dostępne, a informacje o ich skutecznym działaniu są przekazywane pacjentom każdego dnia za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz Internetu. Pierwsze przypadki lekozależności zostały stwierdzone u osób, które regularnie stosowały leki uspokajające takie jak relanium oraz valium. Dzisiaj wiadomo, że do uzależnienia może prowadzić także zażywanie środków przeciwbólowych, nasennych, dopingujących oraz wywołujących stan euforii.

Lekomania stanowi coraz częściej diagnozowaną chorobę, stanowiącą formę toksykomanii, która wywołuje stan psychiczny lub fizyczny będący wynikiem oddziaływania leku oraz żywego organizmu. Lekozależność charakteryzuje się przede wszystkim zmianami zachowania łącznie z przymusem stałego lub okresowego przyjmowania środka farmakologicznego, w celu doznania pożądanego rezultatu psychicznego lub fizycznego. Niebezpieczeństwo uzależnienia od leków polega między innymi na tym, że osoba chora wraz z upływem czasu musi zażywać coraz większe dawki dla uzyskania oczekiwanego efektu.

Lekomania – od czego zależy przebieg procesu leczenia?

Klasyczna lekozależność stanowi zaburzenie, które składa się z dwóch podstawowych uzależnień – psychicznego oraz fizycznego. Zależność psychiczna powinna być rozumiana jako subiektywne odczucie, że przyjmowany specyfik przynosi pożądane korzyści, a prawidłowe funkcjonowanie bez niego jest wręcz niemożliwe. Jest to związane z naturalną koncentracją zarówno na samym leku, jak i na wszystkich aspektach mających na celu zapewnienie jego stałej dostępności.

 

Zapisz się na leczenie

 

Leczenie lekomanii psychicznej wymaga wielokierunkowego podejścia, obejmującego przede wszystkim specjalistyczne oddziaływania psychoterapeutyczne. W przypadku tego typu uzależnienia interwencje medyczne nie są wskazane, zwłaszcza jeśli u pacjenta nie doszło do wykształcenia się fizycznej zależności od substancji psychoaktywnej. W niektórych przypadkach uzupełnieniem terapii może być farmakoterapia przeciwdziałająca stanom lękowym lub stabilizująca nastrój.

Zdecydowanie częściej jednak mamy do czynienia z zaburzeniem obejmującym zarówno uzależnienie psychiczne, jak i fizyczne. Oznacza to, że poza aspektem psychicznym elementem choroby jest zależność fizyczna od stosowanego środka farmakologicznego. Przyjmowany przez dłuższy okres lek niejako wkomponowuje się w procesy fizjologiczne organizmu, powodując, że wraz z biegiem czasu dochodzi do konieczności przyjmowania coraz większych dawek, aby otrzymać pożądany efekt. W ten sposób rozpoczyna się stopniowe i bardzo niebezpieczne zatruwanie narządów wewnętrznych. To zrozumiałe więc, że proces leczenia lekomanii zawierającej oba komponenty, musi przebiegać inaczej niż tylko w przypadku gdy mamy do czynienia z psychiczną zależnością lekową.

Ze względu na fizyczne uzależnienie oraz zmiany, do jakich doszło na skutek zażywania środków farmaceutycznych, podstawowym zadaniem jest przede wszystkim wyeliminowanie uciążliwych objawów towarzyszących zespołowi odstawienia. Nałóg objawiający się zarówno na płaszczyźnie psychicznej, jak i fizycznej zdarza się zdecydowanie częściej. W związku z tym można stwierdzić, że leczenie lekomanii może być prowadzone dwutorowo – przy pomocy oddziaływań psychoterapeutycznych i medycznych równocześnie.

leczenie lekomanii

W jaki sposób przebiega leczenie lekozależności?

Ponieważ długotrwałe przyjmowanie leku lub leków wiąże się z wieloma zaburzeniami i zakłóceniami w pracy organizmu, leczenie lekomanii powinno rozpocząć się od konsultacji lekarskiej. Podczas wizyty lekarz ocenia ogólny stan pacjenta, stopień zaawansowania schorzenia, prawdopodobną intensywność objawów zespołu odstawienia oraz inne ewentualne zagrożenia natury medycznej. Od decyzji lekarza zależy, gdzie oraz w jakiej formie będzie odbywać się pierwszy etap leczenia, którym najczęściej jest odtrucie, czyli usunięcie z krwiobiegu toksycznych substancji.

Drugą fazą leczenia lekomanii, która jest realizowana po przeprowadzeniu detoksykacji oraz ustąpieniu objawów odstawienia, są oddziaływania edukacyjne oraz psychoterapeutyczne. W trakcie spotkań indywidualnych lub grupowych pacjent poznaje specyfikę i mechanizmy uzależnienia, ze szczególnym uwzględnieniem psychicznego aspektu nałogu. Uczy się także, jak należy sobie radzić z głodem lekowym oraz innymi trudnościami, które mogą wzmagać chęć ponownego sięgnięcia po substancję uzależniającą. Warto podkreślić, że w tej fazie bardzo istotne znaczenie ma stabilizowanie stanu pacjenta i odpowiednie motywowanie go do powrotu do zdrowia oraz normalnego funkcjonowania. Z biegiem czasu po zaprzestaniu zażywania leków równowagę odzyskuje zarówno psychika, jak i ciało chorego.

Trzecim etapem leczenia lekomanii jest rodzaj pracy, który przez psychoterapeutów jest określany mianem „nauki życia na trzeźwo”, a więc bez środków farmakologicznych. Zwykle osoba uzależniona pozostaje pod opieką terapeutyczną i wciąż uczy się, jak radzić sobie z problemami, których doświadcza w codziennym życiu. W razie potrzeby w tej fazie także może korzystać z konsultacji lekarskich.

Gdzie można poddać się terapii?

Pierwszy etap leczenia lekomanii, który jest skoncentrowany na detoksykacji i oczyszczeniu organizmu z toksyn, może zostać przeprowadzony ambulatoryjnie, na oddziale szpitalnym lub w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. Z kolei drugi etap może odbywać się w poradni leczenia uzależnień (w trybie ambulatoryjnym) lub w stacjonarnej placówce oferującej leczenie lekomanii. Ostatni etap terapii na ogół realizuje się wyłącznie w trybie ambulatoryjnym.

Leczenie lekomanii
4.4 (88%) 5 votes

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia AGNUS
ul. Spławie 48
61-312 Poznań

telefon: 533 221 555
e-mail: kontakt@agnusterapia.pl

Ośrodek i telefon czynny 24/7

Skontaktuj się z nami